معرفی شورا

ایرانیان همواره مردمانی بزرگ، اندیشمند و تمدن‌ساز بوده‌اند. از اینرو باید فرد فرد ارزشمند ایرانی را جواهری دانست كه به اتكای وجود آنها، عرصه‌های اوج و عظمت در دسترس قرار گیرد.
بر این اساس در هنگامه آبادانی ایران، حضور شما هموطن عزیز و ارجمند در خارج از كشور، ظرفیت گرانسنگی است كه می‌تواند در این مسیر پرافتخار، در افزایش توان ملی تاثیری شگرف داشته و تحولات مثبت فزاینده‌ای را منجر شود
شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور برای راه‌جوئی لازم در جهت شكوفایی این استعدادهای عظیم آماده دریافت ایده‌ها و نظرات شما می‌باشد تا ضمن تسهیل در فرآیند «آمد و شد» و برقراری ارتباط فعال با داخل، مآلاً حضور و مشاركت جدی را در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فراهم سازد
با توجه به گستردگی ابعاد پدیده مهاجرت و به منظور حفظ ارتباط و رفع مشكلات و مسایل ایرانیان خارج از كشور، از دیرباز ضرورت تاسیس نهادی در جمهوری اسلامی ایران برای تمركز پی‌گیری مسائل مختلف و متنوع هموطنان مقیم خارج از كشور احساس می‌شد.
در این راستا، اواخر سال 1383 «شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور» شكل گرفت كه در بدو تاسیس بر اساس آئین‌نامه مصوب، شورای عالی زیر مجموعه وزات امور خارجه قرار گرفت.
با آغاز به كار دولت نهم و طبق نظر رییس جمهور محترم، سطح و ساختار دبیرخانه ارتقاء یافت و به نهاد ریاست جمهوری منتقل گردید.

 

وظایف و آیین‌نامه اجرائی:

الف)- بررسی و تصویب سیاستها و برنامه‌های كلان در ارتباط با ایرانیان خارج از كشور.
ب)- اتخاذ تدابیر لازم برای تعامل سازنده‌تر با ایرانیان خارج از كشور.
ج)- حمایت از حفظ هویت ایرانیان خارج از كشور.
د)- حمایت از حقوق حقه ایرانیان در عرصه‌های مختلف اعم از امور حقوقی و كنسولی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، قضائی و ...
ه)- هماهنگی و بهینه‌سازی سیاستهای دستگاههای مختلف درون كشور در نحوه ارائه خدمات و تسهیل و تحكیم پیوند ایرانیان خارج از كشور با داخل كشور از طریق پیشنهاد قوانین ضروری و تصویب مقررات مناسب.

 

شورای عالی:

جهت هماهنگی میان وزارت‌خانه‌ها و سازمانها و اجرای مصوبات شورای عالی، « شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور» عهده‌دار وظایف زیر می‌باشد:
الف)- تهیه، ابلاغ و پی‌گیری دستور جلسات شورای عالی و تشكیل جلسات آن.
ب)- ابلاغ مصوبات و سیاستهای شورای عالی به دستگاههای مرتبط و پی‌گیری جهت اجرای مصوبات.
ج)- تهیه برنامه و بودجه سالانه شورای عالی، دبیرخانه و كارگروههای تخصصی.
د)- پی‌گیری تشكیل كارگروههای تخصصی و جمع‌بندی مصوبات آنها جهت ارایه به شورای عالی.
ه)- ساماندهی بانك اطلاعات ایرانیان مقیم خارج از كشور.
و)- ایجاد و تقویت رابطه مستقیم با ایرانیان خارج از كشور.
ز)- ارائه طرحهای مناسب برای حمایت از حقوق ایرانیان در كشور میزبان.