معرفی اعضای شورا

 

اعضای شورای عالی:

ریاست «شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور استان کردستان» بر عهده استاندار محترم کردستان است. دیگر اعضا نیز عبارتند از:
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان

مدیرکل اطلاعات استان کردستان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان

مدیرکل علوم، تحقیقات و فناوری استان کردستان

مدیرکل كار و امور اجتماعی استان کردستان

مدیرکل بهداشت، درمان و آموزش پزشكی استان کردستان

زئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان

رئیس صدا و سیما استان کردستان

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی استان کردستان

رئیس مركز مشاركت امور زنان نهاد ریاست جمهوری استان کردستان