جدیدترین اخبار شورا

راه اندازی وبسایت شورای ایرانیان خارج از کشور استان کردستان

وب سایت شورای ایرانیان خارج از کشور استان کردستان به آدرس www.kurdabroad.ir راه اندازی شد. ازین پس هم استانی های عزیز مقیم خارج از کشور، می توانند امور حقوقی، کنسولی، علمی، آموزش، فرهنگی و بازرگانی خود را از طریق این سایت پیگیری نمایند.

مخاطبین عزیز می توانند تازه ترین اخبار امور مربوط به ایرانیان خارج از کشور را در این سایت در مشاهده کنند. می توانید با افزودن RSS سایت شورای ایرانیان خارج از کشور استان کردستان، جدیدترین اخبار شورا را در سایت خود داشته باشید.