درباره شورای ایرانیان خارج از کشور استان کردستان

معرفی شورا

ایرانیان همواره مردمانی بزرگ، اندیشمند و تمدن‌ساز بوده‌اند. از اینرو باید فرد فرد ارزشمند ایرانی را جواهری دانست كه به اتكای وجود آنها، عرصه‌های اوج و عظمت در دسترس قرار گیرد.
بر این اساس در هنگامه آبادانی ایران، حضور شما هموطن عزیز و ارجمند در خارج از كشور، ظرفیت گرانسنگی است كه می‌تواند در این مسیر پرافتخار، در افزایش توان ملی تاثیری شگرف داشته و تحولات مثبت فزاینده‌ای را منجر شود
شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور برای راه‌جوئی لازم در جهت شكوفایی این استعدادهای عظیم آماده دریافت ایده‌ها و نظرات شما می‌باشد تا ضمن تسهیل در فرآیند «آمد و شد» و برقراری ارتباط فعال با داخل، مآلاً حضور و مشاركت جدی را در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فراهم سازد
با توجه به گستردگی ابعاد پدیده مهاجرت و به منظور حفظ ارتباط و رفع مشكلات و مسایل ایرانیان خارج از كشور، از دیرباز ضرورت تاسیس نهادی در جمهوری اسلامی ایران برای تمركز پی‌گیری مسائل مختلف و متنوع هموطنان مقیم خارج از كشور احساس می‌شد.
در این راستا، اواخر سال 1383 «شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور» شكل گرفت كه در بدو تاسیس بر اساس آئین‌نامه مصوب، شورای عالی زیر مجموعه وزات امور خارجه قرار گرفت.
با آغاز به كار دولت نهم و طبق نظر رییس جمهور محترم، سطح و ساختار دبیرخانه ارتقاء یافت و به نهاد ریاست جمهوری منتقل گردید.

 

وظایف و آیین‌نامه اجرائی:

الف)- بررسی و تصویب سیاستها و برنامه‌های كلان در ارتباط با ایرانیان خارج از كشور.
ب)- اتخاذ تدابیر لازم برای تعامل سازنده‌تر با ایرانیان خارج از كشور.
ج)- حمایت از حفظ هویت ایرانیان خارج از كشور.
د)- حمایت از حقوق حقه ایرانیان در عرصه‌های مختلف اعم از امور حقوقی و كنسولی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، قضائی و ...
ه)- هماهنگی و بهینه‌سازی سیاستهای دستگاههای مختلف درون كشور در نحوه ارائه خدمات و تسهیل و تحكیم پیوند ایرانیان خارج از كشور با داخل كشور از طریق پیشنهاد قوانین ضروری و تصویب مقررات مناسب.

 

شورای عالی:

جهت هماهنگی میان وزارت‌خانه‌ها و سازمانها و اجرای مصوبات شورای عالی، « شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور» عهده‌دار وظایف زیر می‌باشد:
الف)- تهیه، ابلاغ و پی‌گیری دستور جلسات شورای عالی و تشكیل جلسات آن.
ب)- ابلاغ مصوبات و سیاستهای شورای عالی به دستگاههای مرتبط و پی‌گیری جهت اجرای مصوبات.
ج)- تهیه برنامه و بودجه سالانه شورای عالی، دبیرخانه و كارگروههای تخصصی.
د)- پی‌گیری تشكیل كارگروههای تخصصی و جمع‌بندی مصوبات آنها جهت ارایه به شورای عالی.
ه)- ساماندهی بانك اطلاعات ایرانیان مقیم خارج از كشور.
و)- ایجاد و تقویت رابطه مستقیم با ایرانیان خارج از كشور.
ز)- ارائه طرحهای مناسب برای حمایت از حقوق ایرانیان در كشور میزبان.

 

اهداف و وظایف شورا

 

وظایف و آیین‌نامه اجرائی:

الف)- بررسی و تصویب سیاستها و برنامه‌های كلان در ارتباط با ایرانیان خارج از كشور.
ب)- اتخاذ تدابیر لازم برای تعامل سازنده‌تر با ایرانیان خارج از كشور.
ج)- حمایت از حفظ هویت ایرانیان خارج از كشور.
د)- حمایت از حقوق حقه ایرانیان در عرصه‌های مختلف اعم از امور حقوقی و كنسولی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، قضائی و ...
ه)- هماهنگی و بهینه‌سازی سیاستهای دستگاههای مختلف درون كشور در نحوه ارائه خدمات و تسهیل و تحكیم پیوند ایرانیان خارج از كشور با داخل كشور از طریق پیشنهاد قوانین ضروری و تصویب مقررات مناسب.

 

شورای عالی:

جهت هماهنگی میان وزارت‌خانه‌ها و سازمانها و اجرای مصوبات شورای عالی، « شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور» عهده‌دار وظایف زیر می‌باشد:
الف)- تهیه، ابلاغ و پی‌گیری دستور جلسات شورای عالی و تشكیل جلسات آن.
ب)- ابلاغ مصوبات و سیاستهای شورای عالی به دستگاههای مرتبط و پی‌گیری جهت اجرای مصوبات.
ج)- تهیه برنامه و بودجه سالانه شورای عالی، دبیرخانه و كارگروههای تخصصی.
د)- پی‌گیری تشكیل كارگروههای تخصصی و جمع‌بندی مصوبات آنها جهت ارایه به شورای عالی.
ه)- ساماندهی بانك اطلاعات ایرانیان مقیم خارج از كشور.
و)- ایجاد و تقویت رابطه مستقیم با ایرانیان خارج از كشور.
ز)- ارائه طرحهای مناسب برای حمایت از حقوق ایرانیان در كشور میزبان.

 

نگرشی اجمالی به فعالیت‌ها و طرحهای شورای عالی:

- برگزاری جلسات هر یك از كارگروههای هفتگانه شورای عالی.
- ایجاد ساختار اداری و تشكیلاتی دبیرخانه و جذب نیروهای متخصص.
- هماهنگی و برنامه‌ریزی و ایجاد تسهیلات جهت سفر هیئت‌های مختلف متشكل از اساتید و متخصصین و پزشكان مقیم خارج از كشور به ایران.
- برگزاری سمینارها و همایش‌های مختلف با ایرانیان مقیم و تشكل‌های ایرانی در كشورهای امریكا، فرانسه، سوئد، آلمان، انگلیس، امارات متحده عربی.
- رسیدگی به امور جاری ایرانیان مقیم خارج از كشور و رفع مشكلات آنان.
- برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت برگزاری گردهمایی و سمینار در داخل كشور و با مشاركت ارگانها و سازمانها و وزارتخانه‌های ذیربط داخلی و متخصصین ایرانی داخل و خارج از كشور جهت توسعه ارتباطات و انتقال تجربیات.
- انجام امور پژوهشی و تحقیقی در حوزه‌های مورد نیاز و متناسب با مأموریت‌های شورای عالی.
- ارائه تسهیلات به انجمن‌ها، تشكل‌ها و سازمانهای ایرانیان خارج از كشور برای فعالیت‌های مختلف.
- برنامه‌ریزی جهت برگزاری سمینار و همایش بزرگ نخبگان ایرانی مقیم خارج از كشور در ایران.
- برنامه‌ریزی جهت اجرای طرح جامع آماری ایرانیان در كل كشورهای جهان وایجاد بانك اطلاعاتی.
- برنامه‌ریزی جهت طرح آموزش زبان فارسی ویژه ایرانیان خارج از كشور و اجرای آن.
- بررسی طرحهای ارائه شده توسط كارگروههای تخصصی شورای عالی.

 


شورای مشترك دبیران كارگروههای تخصصی:

جلسات هفتگی شورای مشترك دبیران كارگروههای تخصصی با حضور دبیران ،رؤسا ،مدیران و یا نمایندگان ، سایر سازمانها و ادارات و نهادها و وزارت‌خانه‌ها به ریاست جانشین رئیس جمهور در شورای عالی جهت بررسی طرحهای مختلف كارگروهها و سایر اعضای شورای عالی و طرحهائی كه توسط شورای عالی ارائه می‌شود و یا پیشنهادات و طرحهایی كه از طریق اساتید و متخصصین و نخبگان ایرانی خارج از كشور، بطور مرتب تشكیل می‌گردد.
پس از بحث و بررسی نظرات تخصصی و كارشناسی و نهایی شدن پیشنهادات و طرحهای واصل شده، متناسب با حدود اختیارات شورا و یا كارگروهها به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
در صورت نیاز به اخذ مصوبه از كارگروه مربوطه و یا شورای عالی، نسبت به تشكیل جلسه كارگروه یا شورای عالی اقدام خواهد شد.

 

اهم مصوبات شورای مشترك دبیران كارگروهها:

- برگزاری سمینار و همایش و ملاقات با ایرانیان در كشورهای مختلف.
- بررسی اولیه طرح جامع آماری ایرانیان خارج از كشور.
- موضوع معافیت پرداخت عوارض خروج از كشور ایرانیان مقیم خارج.
- بررسی عضویت نهادها و وزارتخانه‌ها و سازمانهای جدید در كارگروههای هفتگانه و شورای عالی جهت تقویت كارگروه‌ها و تسریع در امور ایرانیان خارج از كشور.
- بررسی طرح جامع آموزش زبان فارسی.
- بررسی و تجدیدنظر در شرح وظایف كارگروهها متناسب با گسترش فعالیت‌ها و مسائل و مأموریت‌های جدید.
- بررسی و تخصیص و تصویب بودجه كارگروهها.
- تهیه دستور جلسه جهت شورای عالی و كارگروهها.
- بررسی طرحهای ارائه شده توسط دبیران كارگروهها.
- برگزاری همایش بزرگ نخبگان ایرانی مقیم خارج در داخل كشور.
- برنامه‌ریزی و ارایه طرحهای تخصصی كلان و راهبردی.
- بررسی ایجاد كارگروه قضایی جهت رسیدگی به امور حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از كشور.

 

تماس با شورا

 

شماره تماس شورای ایرانیان خارج از کشور استان کردستان در ساعات اداری: 087-33163803  
پست الکترونیک شورای ایرانیان خارج از کشور استان کردستان: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

معرفی اعضای شورا

 

اعضای شورای عالی:

ریاست «شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور استان کردستان» بر عهده استاندار محترم کردستان است. دیگر اعضا نیز عبارتند از:
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان

مدیرکل اطلاعات استان کردستان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان

مدیرکل علوم، تحقیقات و فناوری استان کردستان

مدیرکل كار و امور اجتماعی استان کردستان

مدیرکل بهداشت، درمان و آموزش پزشكی استان کردستان

زئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان

رئیس صدا و سیما استان کردستان

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی استان کردستان

رئیس مركز مشاركت امور زنان نهاد ریاست جمهوری استان کردستان