کشاورزی استان

کشاورزی و دامداری در استان کردستان

این استان از لحاظ اقتصاد کشاورزی از مناطق قابل توجه و از لحاظ دامپروری یکی از قطب‌های اساسی دامداری کشور است.