کارگروه فرهنگی و رسانه

کارگروه فرهنگی و رسانه

 رئیس کارگروه فرهنگی و رسانه ای:
مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
دبیر کارگروه فرهنگی و رسانه ای:
مدیرکل محترم امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی
اعضای كارگروه:
1-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی
2-صدا و سیما استان کردستان
3-سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
4-
اداره کل علوم، تحقیقات و فناوری
5-
اداره کل كار و امور اجتماعی
6-اداره کل اطلاعات
7-مركز مشارکت امور زنان و خانواده- نهاد ریاست جمهوری
8-سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

شرح وظائف:

1. پی‌گیری مطالبات فرهنگی ایرانیان خارج از کشور از نهادهای ذیربط تا حصول نتیجه
2. همكاری و تعامل با نهادها و مؤسسه‌های فرهنگی و بین‌المللی
3. اطلاع‌رسانی و انتشار اخبار فرهنگی و تحولات اجتماعی، ادبی و هنری كشور به ایرانیان مقیم خارج از كشور
4. همكاری و تعامل با نهادها و مؤسسه‌های داخلی برای پیشبرد اهداف شورای‌عالی ایرانیان و كمك به ایرانیان خارج از كشور
5. برگزاری مراسم ملی و مذهبی در خارج از كشور
6. جمع‌آوری اطلاعات نخبگان فرهنگی جامعه‌ی ایرانی مقیم خارج از كشور
7. برنامه‌ریزی برای حفظ هویت و فرهنگ ایرانی - اسلامی از سوی ایرانیان مقیم خارج از كشور
8. مطالعه و برنامه‌ریزی برای گسترش خط، زبان و ادب فارسی در كشورهای خارجی به ویژه برای ایرانیان مقیم آن كشورها
9. برنامه‌ریزی برای برگزار‌ی همایش‌های فرهنگی در داخل و خارج از كشور در زمینه‌ی اهداف شورای عالی ایرانیان
10. ارتباط با مجامع فرهنگی و علمی سراسر جهان برای معرفی بُعد فرهنگی جامعه‌ی ایرانی
11. ایجاد بستر تسهیل و تسریع در روابط فرهنگی داخل با ایرانیان خارج از كشور
12. اطلاع‌رسانی به ایرانیان خارج از كشور در خصوص تولیدات آموزشی داخل كشور و ایجاد بستر دسترسی آنها به این تولیدات
13. برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌هایی كه امكان آشنایی بیشتر ایرانیان خارج از كشور با مبانی فرهنگی در داخل كشور را فراهم می‌كند (به ویژه برای نسل‌های دوم، سوم و چهارم)
14. تشویق و ترغیب نهادها و مؤسسه‌های دولتی و خصوصی داخل كشور برای خدمت‌رسانی فرهنگی به ایرانیان خارج از كشور
15. كمك به رفع نیازهای داخلی به منابع انسانی و غیر انسانی از طریق ایرانیان خارج از كشور
16. انعكاس اخبار فرهنگی مربوط به ایرانیان مقیم در یك كشور خارجی به ایرانیان مقیم داخل كشور یا ایرانیان مقیم در كشورهای دیگر
17. اطلاع‌رسانی به ایرانیان خارج از کشور در خصوص قوانین و مقررات فرهنگی داخل کشور
18. ایجاد زمینه‌ی ارائه‌ی پیشنهادهای خلّاقانه در حوزه‌ی فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی از سوی ایرانیان مقیم خارج از کشور
19. قدردانی از خادمان فرهنگی داخلی کشور به ایرانیان مقیم خارج از کشور
20. قدردانی از خادمان فرهنگی خارج از کشور به حوزه‌ی فرهنگ ایرانی
21. قدردانی از نهادها و مؤسسه‌های دولتی و غیردولتی‌ای که در حوزه‌ی فرهنگ به ایرانیان خارج از کشور خدمت‌رسانی کرده‌اند.
22. برنامه‌ریزی برای استفاده از پتانسیل موجود بخش خصوصی در داخل کشور برای ارائه‌ی خدمات فرهنگی به ایرانیان خارج از کشور
23. شرکت فعال در مجامع و همایش‌های فرهنگی دنیا برای شناساندن فرهنگ ایرانی – اسلامی
24. ایجاد زمینه‌های ورود دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور به بحث «ایران و فرهنگ ایرانی» در پایان‌نامه‌های تحصیلی خود و حمایت از آن‌ها
25. معرفی مشاهیر فرهنگی كشور به سایر ملل و اقوام
26. همكاری با دانشگاه‌های داخلی در زمینه‌ی مسائل فرهنگی مرتبط با ایرانیان خارج از کشور
27. اعزام متخصصان و فرهیختگان فرهنگی كشور به خارج از كشور
28. معرفی اقوام ایرانی و آیین و رسوم آن‌ها به سایر اقوام و ملل
29. معرفی جاذبه‌های فرهنگی ایران به ایرانیان خارج از كشور
30. معرفی نهادها و مؤسسات داخلی حوزه‌ی فرهنگ به ایرانیان خارج از كشور
31. برنامه‌ریزی برای پیش‌گیری از بروز مشكلات فرهنگی برای ایرانیان خارج از كشور
32. برپایی نمایشگاه‌های فرهنگی در خارج از كشور
33. حمایت از هنرمندان داخلی و خارجی برای معرفی هنر ایرانی
34. ایجاد زمینه‌ی اجرای برنامه‌های فرهنگی و ملاقات در خصوص طرح مباحث و دیدگاه‌های فرهنگی با ایرانیان به هنگام سفر‌های خارجی ریاست محترم جمهور، وزرا و مسئولان بلندپایه‌ی جمهوری اسلامی ایران
35. پژوهش و نظرسنجی در زمینه‌ی فرهنگ، ‌هنر و ادب ایرانی در راستای اهداف شورای عالی ایرانیان
36. انتشار مباحث تخصصی حوزه‌ی فرهنگ ایرانی در نشریات خارجی
37. ارتباط با كرسی‌های زبان و ادب فارسی در دانشگاه‌های خارج از كشور
38. ایجاد زمینه‌ی تحصیل دانشجویان خارجی در حوزه‌ی مسائل فرهنگی
39. ایجاد زمینه‌ی جذب سرمایه‌های خارجی یا سرمایه‌های ایرانیان خارج از كشور در حوزه‌ی فعالیت‌‌های فرهنگی داخل كشور در چارچوب قوانین
40. معرفی سایت‌های مناسب در زمینه‌ی مسائل فرهنگی و ادبی به ایرانیان خارج از كشور
41. ایجاد امكان دوبله‌ی فیلم‌ها و سریال‌های داخلی به زبان‌های خارجی
42. انعكاس دیدگاه‌های فرهنگی دولت‌مردان به ایرانیان خارج از كشور به صورت شفاف
43. ایجاد امكان پخش سریال‌ها و برنامه‌های فرهنگی شبكه‌های استانی در كشورهای دیگر
44. تسهیل بستر ورود دانشجویان ایرانی مقیم خارج به ایران برای بازدید از اماكن فرهنگی
45. ایجاد زمینه‌ی تحصیل دانشجویان خارجی در داخل كشور در رشته‌های مرتبط با فرهنگ ایرانی از طریق اعطای بورس تحصیلی
46. آسیب‌شناسی مهاجرت از ایران و انتشار آن به منظور روشنگری مدیران فرهنگی كشور
47. برنامه‌ریزی به منظور آشنایی ایرانیان داخل كشور از مشكلات مهاجران به خارج از كشور و عوارض ناشی از مهاجرت
48. تسهیل به منظور انجام امور فرهنگی ایرانیان خارج از كشور در نهادها و مؤسسه های دولتی و خصوصی داخل كشور
49. برنامه‌ریزی برای آگاه‌تر كردن مدیران فرهنگی كشور در خصوص نوع نیازهای فرهنگی ایرانیان خارج از كشور
50. برنامه‌ریزی برای تفكیك نگاه سیاسی از نگاه فرهنگی ایرانیان مقیم خارج از كشور
51. برنامه‌ریزی برای روشنگری ایرانیان خارج از كشور در خصوص مهم‌ترین مباحث و آسیب‌‌های اجتماعی – فرهنگی داخلی
52. كمك به اقتصاد كشور از طریق توسعه‌ی روابط فرهنگی یا صدور محصولات فرهنگی
53. ایجاد انجمن‌های فرهنگی از طریق قشرهای مختلف ایرانی خارج از كشور (مانند انجمن فرهنگی اولیا و مربیان خارج از كشور)
54. استفاده از منابع انسانی مأمور در خارج از كشور یا خانواده‌های آن‌ها برای توسعه‌ِی شناساندن فرهنگ ایرانی
55. برگزاری هفته‌های دوستی در خارج از کشور
56. برنامه‌ریزی برای تعیین کشورهای خواهرخوانده برای هر استان و ایجاد روابط فرهنگی فی‌مابین
57. برنامه‌ریزی برای ایجاد یا حفظ این تفكر و بینش در ایرانیان مقیم خارج از كشور كه آن‌ها جزئی از جامعه‌ی بزرگان ایران و در سرنوشت كشور خویش سهیم هستند.
58. ایجاد زمینه‌ی فكری در ایرانیان مقیم خارج از كشور برای استفاده از هر فرصتی در جهت معرفی فرهنگ و هنر ایرانی
59. كمك به ترجمه و نشر كتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های فرهنگی چاپ‌شده در ایران به زبان‌های زنده‌ی دنیا
60. كمك به ترجمه و نشر زندگی‌نامه‌ها و فعالیت‌های مشاهیر معاصر ایران به زبان‌های زنده‌ی دنیا
61. ارائه‌ی پیشنهاد به وزارت‌خانه‌ها و نهادها در خصوص گسترش حیطه‌ی مخاطبان فعالیت‌های فرهنگی
62. برنامه‌ریزی برای تصویب قانون در زمینه‌ی جلوگیری از فعالیت‌های موازی نهادها و مؤسساتی كه در خصوص فرهنگ ایرانی در خارج از كشور فعالیت می‌كنند.
63. همكاری با ناشران داخلی و خارجی برای تولید و نشر آثار درباره‌ی فرهنگ ایرانی و توسعه‌ی فرهنگی در خارج از كشور
64. ایجاد زمینه‌ی فعالیت ایرانیان مقیم خارج از كشور در تأسیس مؤسسه‌های عام المنفعه و یا مشاركت در آن مؤسسه‌ها
65.استفاده از فرصت‌های شغلی فرهنگی در خارج از كشور برای اشتغال به كار متخصصان ایرانی این حوزه
66. ایجاد این زمینه‌ی فكری در همه‌ی اقشار جامعه‌ی ایرانی مقیم كشور كه باید در گسترش فرهنگ ایرانی سهیم باشند و نظرها و پیشنهادهای سازنده‌ی خود را مطرح كنند
67. برنامه‌ریزی برای گسترش فرهنگ ایرانی – اسلامی در مراسم جهان اسلام
68. چاپ و نشر فهرست آثاری كه توسط ایرانیان مقیم خارج از كشور درباره‌ِی «ایران و فرهنگ ایرانی» تهیه شده و یا به چاپ رسیده است
69. چاپ و نشر فهرست آثاری ‌كه توسط ایرانیان داخل كشور درباره‌ی «ایران و فرهنگ ایرانی» تهیه شده و یا به چاپ رسیده است
70. برگزاری مسابقات فرهنگی برای ایرانیان مقیم خارج از كشور به ویژه از طریق اینترنت
71. برنامه‌ریزی برای تهیه‌ی بازی‌ها و سرگرمی‌های رایانه‌ای مرتبط با فرهنگ ایرانی ویژه‌ی كودكان، نوجوانان و جوانان مقیم خارج از كشور
72. ایجاد زمینه‌ی مقایسه‌ی ریشه و قدمت فرهنگ و تمدن ایرانی و آیین و رسوم مربوط به آن با فرهنگ و تمدن كشورهای خارجی در نوجوانان و جوانان ایرانی مقیم خارج از كشور
73. ایجاد زمینه‌ی پیشنهاد تولید محصولات فرهنگی – ایرانی با بهره‌گیری از محصولات مشابه خارجی توسط ایرانیان مقیم خارج از كشور و كمك به تولید آن محصولات در داخل كشور
74. تهیه‌ی فهرست آثار مربوط به فرهنگ و تمدن ایرانی كه در موزه‌ها یا در اختیار افراد در خارج از كشور نگهداری می‌شود
75. برنامه‌ریزی و فعالیت از طریق مجامع فرهنگی جهانی برای برگرداندن آثار فرهنگی متعلق به ایران از كشورهای خارجی
76. توزیع نشریات فرهنگی داخلی در بین ایرانیان مقیم كشورهای خارجی
77. برنامه‌ریزی برای نشر قرآن و علوم، معارف و فعالیت‌های قرآنی در بین ایرانیان مقیم كشورهای خارجی
78. شناسایی مؤسسه‌های معتبر در خارج از كشور كه هم‌سو با ایرانیان در خارج از كشور فعالیت می‌كنند و نیز مشاركت با آن‌ها در اجرای برنامه‌ها و وظایف
79. برنامه‌ریزی برای اعزام اساتید برای فرصت‌ مطالعاتی به خارج از كشور و هماهنگی با آن‌ها برای فعالیت فرهنگی در كشور محل مأموریت
80. اجرای برنامه‌های فرهنگی برای ایجاد روحیه‌ی نشاط و امیدواری در ایرانیان خارج از كشور
81.تأسیس انجمن‌های دوستی ایران با ایرانیان مقیم خارج از کشور به ویژه از طریق دانشگاه‌ها و مجامع علمی – فرهنگی
82.سایر امور محوله از سوی جانشین محترم رئیس جمهور و دبیر کل محترم.