کارگروه اقتصاد و بازرگانی

کارگروه اقتصاد و بازرگانی

 اعضای كارگروه:

1- مدیرکل امور اقتصادی و دارائی: رئیس
2- اداره کل بازرگانی
3-
اداره کل امور خارجه
4- بانك مركزی
5- اتاق بازرگانی استان
6-
اداره کل اطلاعات
7- استانداری

شرح وظائف:

1- جلب و جذب همكاریهای ایرانیان و نخبگان ایرانی و نیز سرمایه‌های ایرانیان با اعمال سیاستها و راهكارهای لازم جهت حمایت از صادرات كالا و خدمات فنی مهندسی ایران به بازارهای جهانی و راهكارهای انتقال سرمایه ایرانیان مقیم خارج.
2- مطالعة زمینه‌های همكاری اقتصادی ایرانیان در جهت تشویق به سرمایه‌گذاری در داخل كشور و تسهیل امور مربوطه.
3- اطلاع‌رسانی و ارتباط با سرمایه‌گذاران، صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی مقیم خارج، از طریق دبیرخانه و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج.
4- برنامه‌ریزی برای بازدید ایرانیان از پروژه‌های عمرانی و اقتصادی و صنعتی كشور جهت علاقمندانی كه به صورت فردی و یا گروهی به ایران عزیمت می‌نمایند.
5- مطالعه روش‌های بهره‌گیری سایر كشورها از توان اقتصادی اتباع مهاجر خود.
6- كمك در تشكیل گردهمایی و سمینارهای اقتصادی در خارج و داخل كشور، با حضور ایرانیان و با هماهنگی ارگانهای ذیربط.
7- تهیه پیش‌نویس طرح‌های مناسب برای تشویق گسترش فعالیت اقتصادی ایرانیان مقیم خارج جهت ارجاع به مراكز ذیربط در داخل كشور.
8- همكاری با شورای هماهنگی اقتصادی وزارت خارجه و سایر ارگانهای اقتصادی و ستادهای تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری استانها.
9- شناسایی بخش‌های دولتی و خصوصی داخل كشور، علاقمند به مشاركت با ایرانیان مقیم خارج و ایجاد ارتباط بین آنان.
10- اعلام به موقع آگهی سمینارها و گردهمایی‌های اقتصادی و بازرگانی به ایرانیان خارج از كشور.
11- استفاده از توانمندیهای ایرانیان در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی كشور.
12- اطلاع‌رسانی آخرین قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و مشاركت در امور اقتصادی به ایرانیان.
13- كمك در حل مشكلات گمركی ایرانیان در چارچوب وظایف و با كمك ارگانهای مربوطه.
14- جلب همكاری ایرانیان برای برگزاری نمایشگاه‌های بازرگانی و صنعتی جهت معرفی توانمندی‌های بخش‌های صنعتی كشور در سایر كشورها از طریق فعال كردن ایرانیان مقیم و با همكاری سازمان‌های ذیربط.
15- همكاری و هماهنگی با ارگان‌های عضو شورا در زمینة امور اقتصادی ایرانیان.
16- كمك در حل مشكلات ایرانیان با همیاری ارگانهای مسئول و در چارچوب وظایف كارگروه و قوانین و مقررات.