کارگروه حقوقی و کنسولی

کارگروه کنسولی

 

اعضای كارگروه:

1- اداره کل اطلاعات
2- استانداری
3- نمایندة دادگستری استان
4- مركز امور زنان و خانواده
5- اداره کل كار و امور اجتماعی

 

شرح وظائف :

1- بررسی امور كنسولی و حقوقی ایرانیان در كشور میزبان بمنظور حل و فصل آنها و ارائة گزارش به ارگانهای ذیربط.
2- هماهنگی با ادارات كنسولی و امور بین‌الملل ارگانهای ذیربط برای تهیه پیشنهادات لازم جهت كاهش و رفع مشكلات كنسولی ایرانیان.
3- پژوهش پیرامون مسائل و مشكلات قضایی و حقوقی ایرانیان خارج از كشور در داخل كشور جهت رفع آنها.
4- شناسائی و معرفی سازمانها و بنیادهای عام‌المنفعه و خیریة داخل و خارج كشور به سازمانها و بنیادهای مشابه و افراد خیّر ایرانی در كشورهای خارجی جهت همكاری و مساعدتهای لازم مردمی.
5- تشویق ایرانیان خارج از كشور به تشكیل بنیادهای خیریه و تشكلهای مردمی جهت ارائة خدمات و كمكهای انساندوستانه به منظور مساعدت و رفع مشكلات هموطنان خود در ایران و در كشور میزبان.
6- تشویق برای برقراری ارتباط میان انجمن‌ها، مؤسسات و ارگانهای داخل كشور با انجمن‌ها، مؤسسات و ارگانهای مشابه خارجی.
7- كمك و ترغیب و تشویق در گسترش زمینه‌های مشاركت مدنی ایرانیان مهاجر در امر انتخابات و امور اجتماعی.
8- انجام كلیه امور مربوط به شورا در چارچوب وظایف كارگروه امور حقوقی و كنسولی، شامل ثبت و نگهداری و ابلاغ مصوبات شورای عالی و كارگروهها.
در صورت نیاز كارگروه، دستگاههای مربوطه كارشناسان خود را برای فعالیت در كارگروه به مدت معینی مأمور می‌نمایند.
9- ایجاد تسهیلات لازم برای رفت و آمد آسان ایرانیان بویژه جوانان و نوجوانان ایرانی به كشور.
10- ارائة طرح‌های تسهیلاتی و حمایتی به منظور تقویت ارتباط و رفت و آمد ایرانیان و ارائة خدمات مطلوب در داخل و خارج كشور.
11- استفاده از كارشناسان، صاحب نظران و نخبگان جهت تهیه طرحها و ارائه پیشنهادات عام‌المنفعه در چارچوب وظایف كارگروه.
12- تعریف و واگذاری طرحهای پژوهشی به پژوهشگران، نظارت بر مراحل اجرای طرحهای پژوهشی، دریافت نتایج و گذاردن آنها در گردش كارِ كارگروه.

 

کارگروه حقوقی

 

اعضای كارگروه :


1- مدیر کل ارتباطات با دادگستری استان.
2- رئیس كل دادستانی استان کردستان.
3- دادستان عمومی و انقلاب استان کردستان.
4- نماینده تام الاختیار دادستان استان کردستان.
5- دبیر كمیسیون موضوع ماده 29 آیین نامه اجرایی دادگاههای اصل 49 قانون اساسی.
6- رئیس دادگاه انقلاب اسلامی استان.
7- نماینده تام الاختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و نماینده تام الاختیار بنیاد مستضعفان استان حسب مورد به عنوان عضو مدعو و بدون حق رای.
8-دو نفر حقوقدان ترجیحا از وکلاء دادگستری بدون حق رای.

وظایف و اختیارات :

1- شناسایی و بررسی محورهای اصلی مشكلات و معضلات حقوقی و قضائی ایرانیان مقیم خارج از كشور و ارائه راهكارهای متناسب
2- اطلاع رسانی و آموزش ایرانیان خارج از كشور ، تهیه برنامه های تلویزیونی برون مرزی و جزوات آموزشی ، تبیین تغییرات قوانین و مقررات و راهنمایی های لازم در این زمینه از طریق دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان
3- ایجاد تعامل با دستگاه قضایی به منظور تسریع در فرآیندهای رسیدگی به پرونده های قضایی مرتبط با ایرانیان مقیم خارج از كشور
4- بررسی و رسیدگی به درخواست های ایرانیان نسبت به مشكلات حقوقی و قضائی در خارج از كشور و پیگیری امور مربوط تا رفع مشكل آنها
5- تهیه گزارش و پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه در امور مربوطه به پرونده های قضایی مرتبط با ایرانیان مقیم خارج از كشور
تبصره : در اجرای بند 3 و 5 از ماده 3 این آیین نامه تعدادی از قضات دادگستری با شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور همكاری نمایند
6- تدوین راهكارهای متناسب با مشكلات ایرانیان مقیم خارج از كشور از طریق تهیه طرح پیشنهادی به منظور اصلاح مقررات ، بخشنامه ها برای ارائه به « شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور »
7- انجام مكاتبات و اخذ گزارش از مراجع قضایی و اداری كشور در ارتباط با وظایف محوله و همچنین دعوت از مقامات و مسئولین مذكور برای ارائه گزارش به جلسه.
8- ایجاد تعامل با حوزه های كنسولی ، حقوقی و امور ایرانیان خارج از كشور وزارت امور خارجه به منظور ارتقاء سطح اطلاعات حوزه های مذكور در نمایندگی های خارج از كشور برای تسهیل و راهنمایی ایرانیان خارج از كشور.
9- انجام كلیه امور مربوط به شورای عالی در چارچوب وظایف كارگروه قضایی و حقوقی